Kvalifikace

 Terapeutka absolvovala studium:

  •  Škola tradiční čínské medicíny studium pěti dovedností v letech 2007-2011 v TCM Institutu, o.s. v Praze
  •  Kurz a Škola reflexní terapie u manželů Patakyových
  •  Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze bakalářský obor Veřejné zdravotnitcví
  •  Ostravská univerzita Zdravotně sociální fakulta magisterský obor Ochrana veřejného zdraví